نوشته‌ها

Salty Tour with KyuHyun – Download

دانلود فصل دوم برنامه Salty Tour با حضور کیوهیون🕊💜

به همراه ساب انگلیسی✨

| قسمت 1 | ساب انگلیسی |

| قسمت 2 |

| قسمت 3 |

| قسمت 4 | ساب انگلیسی |

| قسمت 5 | ساب انگلیسی |

| قسمت 6 | ساب انگلیسی |

| قسمت 7 | ساب انگلیسی |

| قسمت 8 | ساب انگلیسی |

| قسمت 9 | ساب انگلیسی |

| قسمت 10 | ساب انگلیسی |

| قسمت 11 |

| قسمت 12 | ساب انگلیسی |

| قسمت 13 | ساب انگلیسی |

| قسمت 14 | ساب انگلیسی |

| قسمت 15 | ساب انگلیسی |

| قسمت 16 | ساب انگلیسی |

| قسمت 17 | ساب انگلیسی |

| قسمت 18 | ساب انگلیسی |

| قسمت 19 | ساب انگلیسی |

| قسمت 20 | ساب انگلیسی |

| قسمت 21 | ساب انگلیسی |

| قسمت 27 | ساب انگلیسی |

| قسمت 28 |

| قسمت 29 |

توجه کنید که قسمت هایی که کیوهیون توشون حضور داشته برای دانلود قرار گرفته♡

[ باتشکر از تیم SJPerSubs~💙🦋 ]

0

KyuHyun IG Update _ 200312

آپدیت IG گیورام💜

کپشن : “موزیکال ربکا !!!!!!! خیلی سرگرم کننده بود بهترینه !!!! خیلی جالب بود !!!! موهای تنم سیخ شد !!!! #ربکا #کیو‌بکا #ر‌کیو‌کا #ربه‌کیو “

کیوهیون شی! کیوتی کله قارچی من فاصله لطفن🤦🏻‍♀️💜

2+