Kyuhyun Starwars

کیو کیو ده هفته متوالی در صدر استار وارز بوده و وارد تالار شهرت شد. برای همین جایزهای از جمله نصب تبلیغات در ژاپن و کره و …براش در نظر گرفته شد.جایزه ی استار وارز هم بخاطر نبود کیوهیون به کمپانی فرستاده شد 😍

ما بهت افتخار می کنیم پرنس پاییزی 💜

0