مطالب توسط Neda

200316 – kyuhyun TW update

از اخرین کیو او اس تی چقدر گذشته؟ پس باید تمام‌روز رو بهش گوش بدم ..کل فردا رو هم.. #وقتی‌هوا‌خوبه #کیوهیون #در‌تمام‌طول‌روز #وقتی‌هوا‌خوبه‌بهش‌گوش‌میدم بیکاری بد دردیه متوجه هستید ک عزیزانم‌🤭 0

0

200104 -KyuTV update

ب تاریخ تولد بنده اهم کیومرث جان کیو تی وی را با سومین وی لاگش اپ کرد 😍بشر تو چقدر میتونی کیوت هیون باشی تو چقد میتونی کیوناز باشی😭😍 و اما این فقط یک وی لاگ معمولی نبود عنوان وی لاگ هس شیوونی هیونگ میبینی؟ یعنی این ویدیو تقدیم به شیوونی هیونگشه اهم 😆 برسیم […]

6+